Ontdek het nieuwe
aangepaste ‘Ateliers Moris’ project *
Ontdek het nieuwe
aangepaste ‘Ateliers Moris’ project *
Ontdek het nieuwe
aangepaste ‘Ateliers Moris’ project *

Een naam die de architecturale stijl van jaren 30 oproept, en de wijk waarin de ateliers van verschillende grote artiesten onderdak vonden : dat zijn de Ateliers Moris. William Moris, de grote voortrekker van de tram in Brussel, gaf zijn naam aan één van de straten in de wijk.

*Deze website stelt een nieuwe versie voor van het project (november 2022) naar aanleiding van de overlegcommissie van 22 februari 2022, die onder een aantal voorwaarden een positief advies uitbracht.
De lijst met wijzigingen vindt u HIER

Ons project, in een stad in volle verandering

Ateliers Moris is een reconversieproject van het wooncomplex tussen de nrs. 233-241 op de Charleroise Steenweg en nrs. 24-30 en 14 op de Morisstraat in Sint-Gillis.

We willen deze ruimte herinrichten om:

 • De architecturale kwaliteit te verbeteren en het patrimonium van de site opnieuw in de verf te zetten (de gevels verfraaien, scheuren of aangetaste oppervlakken verwijderen; de delen met architectonische waarde uit de jaren 1930 opwaarderen).
 • De milieukwaliteit van het gebouw te verbeteren door het hart ervan terug te geven aan de natuur.
 • Opnieuw een evenwicht te creëren tussen de verschillende ruimtelijke functies zoals wonen, handel, kantoren en toegankelijke groene ruimte.

Concreet houdt het project het volgende in:

 • Charleroisesteenweg: 28 appartementen
 • Morisstraat 24: 13 appartementen en 4 studio’s
 • Morisstraat 14: 2 studio’s en 1 appartement
 • 2 handelspanden
 • 1 kantoorgelegenheid
 • 63 parkeerplaatsen
 • 146 fietsplaatsen en 18 bakfietsplaatsen
 • Een tuin in het hart van het woonproject van 1.024 m² waarvan 865 m² open ruimte.

Informatievergadering met de buurtbewoners.

« Dankzij een volgehouden dialoog met alle belanghebbenden kreeg dit project zijn uiteindelijke vorm. »

Michael Schneider
Project developer Koramic

Tijdlijn van het project

21/12/2018: Indiening van de eerste aanvraag voor een bouwvergunning.

08/10/2019 : Weigering van dit eerste project na een negatief advies van de overlegcommissie;

1/4/2021: Invoering van een nieuw project waarin rekening werd gehouden met de conclusies van de overlegcommissie en de bezorgdheden van de omwonenden. Het studiebureau CityTools zorgde er vervolgens voor dat de omwonenden werden geïnformeerd over het nieuwe project via een aantal bijeenkomsten voorafgaand aan het openbaar onderzoek.

22/2/2022: Overlegcommissie – gunstig advies over het nieuwe project onder bepaalde voorwaarden en mits aanpassing van de plannen in functie van deze nieuwe voorwaarden;

November 2022: Deze website toont de laatste versie van het aangepaste project dat tot stand kwam na het overleg van 22/02/2022. Het nieuwe plan houdt rekening met het advies dat daaruit voortkwam, met het oog op het verkrijgen van een stedenbouwkundige- en milieuvergunning. Lees hier meer over de aanpassingen…[ hyperlink hieronder]

Van 24/11/2022 tot 28/12/2022 wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd. De Overlegcommissie zal rond 10 januari 2023 bijeenkomen (datum nog te bevestigen).

Architectuur en patrimonium

De showroom wordt in zijn glorie van de jaren dertig hersteld. Op de bovenste verdiepingen plannen we appartementen.

Doorheen de tijd verloor het gebouw uit de jaren ’30, oorspronkelijk gebouwd in opdracht van een autohandelaar, haar oorspronkelijke karakter en glans. Met dit project herstellen we het gebouw in al haar glorie en vormen we het om met het oog op:

 • De creatie van kwaliteitswoningen van verschillende grootte en type (1, 2, 3 kamers en studio’s) te creëren, in overeenstemming met de identiteit van de wijk.

 • Het in de verf zetten van de oorspronkelijke architectuur – een ‘atelier’- stijl, typerend voor de jaren 30 – die we als basis gebruiken om ook enkele nieuwe elementen aan te brengen. Op die manier voegt het project waarde toe aan de gehele wijk.

 • Het laten opgaan van de nieuwe volumes in de bestaande lijnen van het gebouw. De verhoudingen zijn herzien om ze harmonieus te integreren met de bestaande gebouwen. De nieuwe eenheden worden dus voornamelijk gebouwd waar er vandaag lege ruimte is.
 • Het behouden van een goede mix van ruimtelijke functies in lijn met het oorspronkelijke ontwerp van het complex.

 

 • Vervanging van alle nutsvoorzieningen om een duurzaam en rationeel energiebeheer te waarborgen (EPC klasse A en B, ventilatie met dubbele stroming, warmtekrachtkoppeling of geothermische energie en fotovoltaïsche zonnepanelen), en totale beheersing van de risico’s (brand, schade, enz.).

« De oorspronkelijke stijl van het gebouw wordt benadrukt, de lijnen ervan inspireerden de verbouwing. Het werd tijd om hiermee aan de slag te gaan. »

Paul Lievevrouw
Architect, Sum

Zicht op de Charleroise steenweg – bestaande situatie vs. project

Morisstraat I. Zicht op de Morisstraat 24-30 bestaande situatie vs. project

We laten het hart van het complex herademen

Vandaag bevindt er zich nog een imposant volume aan bebouwing in beton, overdekt door een dak in bitumen, maar dit zal voor een substantieel deel worden teruggegeven aan de natuur. We laten het hart van het complex letterlijk herademen. Deze nieuwe groene ruimte van bijna 11 are, volledig open voor de inwoners, bestaat uit:

 • Een nieuwe gemeenschappelijke tuin op het open terrein met sierbeplanting en grote bomen, een moestuin en fruitbomen die zullen zorgen voor verkoeling in de zomer, biodiversiteit en zuivere lucht.

 • Beter beheer van regenwater en waterafvoer. Gedeeltelijke terugwinning van dit water voor het sanitair en de tuin.

 

 • Een infiltratiesysteem voor regenwater. Zo laten we het regenwater van het dak infiltreren in de bodem en ontlasten we het openbaar rioleringssysteem.
 • Optimalisatie van zonlicht en natuurlijk licht.
 • Een mooi uitzicht en een aangename leefomgeving.

Inspelen op de uitdagingen van de mobiliteit in Brussel

Naast de centrale ligging van het complex en de uitstekende verbinding met het openbaar vervoer, met drie tramlijnen (81,92,97) en verschillende buslijnen (54, 136, 137 en 365a) vlakbij, is ons project ook voorzien van beveiligde fietsstalplaatsen. De bewoners genieten zo optimaal van het multimodaal vervoersaanbod.

Het verkeer in de Morisstraat wordt verminderd, waardoor de omgeving van de school veiliger wordt. Uit de impactstudie bleek dat het project geen negatieve impact zal hebben op de huidige verkeerssituatie op de Charleroise steenweg en de aangrenzende straten.

Met ons project helpen we de voetafdruk van koning auto in het straatbeeld mee te verkleinen. We voorzien wel de nodige parkeerplaatsen door de uitbreiding van de ondergrondse parking die gelegen is aan de Charleroise steenweg, 233. Meer precies voorzien we:

 • 42 plaatsen voor bewoners
 • 16 plaatsen voor de doe-het-zelf-zaak
 • 5 plaatsen voor de gebruikers van het kantoor
 • 115 fietsplaatsen en 13 bakfietsplaatsen voor de bewoners en de gebruikers van de kantoren
 • 31 fietsparkeerplaatsen en 5 fietsenstallingen voor de handelspanden

Wij overwegen een dynamisch beheer van deze plaatsen (via bijvorbeeld een specifieke Bepark-toepassing of iets gelijkaardigs) om vrije plaatsen beschikbaar te maken voor de buren (24/24u en 7/7d).

Niveau -1

Toegang, dienstverlening en bevoorrading van de handelspanden

De Brico zal openblijven, maar opnieuw worden ingericht op een even grote oppervlakte als vandaag. In de tentoonstellingshal richten we een tweede commerciële ruimte in; die zal worden gerestaureerd in de stijl van de voormalige Paul Cousin Garage.

De logistieke dienstverlening voor de bevoorrading van de doe-het-zelf-zaak is herzien: de locatie in de Morisstraat 14 blijft behouden, maar het lossen gebeurt in een afgesloten ruimte achter een sectionale poort. Levering kan bovendien enkel met stedelijke vrachtwagens.

De nieuwe toegangen tot de binnenparkeerplaatsen zullen wat betreft veiligheid, zicht en lawaai een stuk beter zijn dan de huidige situatie.

« Onze Brico blijft tijdens de werkzaamheden open, hoewel de oppervlakte ervan tijdelijk met 1/3de wordt verminderd. Na de werken zal hij terug even groot zijn en volledig gerenoveerd, voor het comfort van onze klanten en werknemers. »

Stéphane Bertrand
Store manager

Gelijkvloers

Aanpassingen naar aanleiding van de aanbevelingen van het overlegcomité van 22 februari 2022

Gebouw Charleroise Steenweg 233 :

 • Aanleg van een niet-toegankelijk semi-intensief groendak in plaats van een dakterras (Charleroise Steenweg 233 – 5de verdieping.
 • Verkleining van het terras van de 1ste verdieping tot aan de rooilijn (min. 3 m afstand)
 • Verwijdering van scheidingswanden tussen balkons/terrassen en vermindering van de terrasbreedte
 • Architecturale herziening van de straatgevel aan de Charleroise steenweg 233 voor een harmonieuze integratie met een hedendaagse look
 • Begane grond: uitbreiding van de fietsen- en bakfietsenstalling voor de doe-het-zelf-zaak: capaciteit voor 5 fietsen en 6 bakfietsen; in de kelder 26 fietsplaatsen.

Gebouw Charleroise Steenweg 235-239 :

 • Inrichting van een ruimte voor kinderwagens in de twee inkomhallen op de begane grond.

 

Binnengebied van het complex:

 • Verbetering van het tuinontwerp
 • Groene daken: de groene Brico en kantoor daken worden van het type “semi-intensief” waardoor grotere planten mogelijk zijn om de daken ecologisch diverser te maken en regenwater beter vast te houden.
 • Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken van de Charleroise Steenweg 235-239 en de Morisstraat 24-30

Moris 14

 • We behouden de levering van goederen aan Brico op deze locatie, maar in een afgesloten en geïsoleerde ruimte (alternatieve toegang tot Moris 24 aan de linkerkant)
 • Herziening van de voorgevel.

Moris 24-30

 • Verwijdering van de fietsenstalling in de tuin:
  • Aanleg van fietsruimtes tegenover de Morisstraat
  • Creatie van bakfietsruimtes
  • Bouw van drie duplexen op de begane grond en de eerste verdieping en 3 studio’s op de 1ste
 • Het creëren van een toegang tot de parkeerkelder aan de linkerkant (op de plaats van de reeds bestaande toegang tot de parkeerkelder).
 • Terrassen: geen bergingen en meer afstand tussen de terrassen
 • Minder grote terrassen op de 1ste verdieping en aanleg van groene daken rond deze terrassen.
 • Zijdelingse verkleining van de terrassen op de 4de verdieping: behoud een afstand van 3m van de tussenmuren.

Technisch: De ingevoerde milieuvergunning voorziet momenteel in warmtekrachtkoppeling op gas via een gemeenschappelijke ketel. Het is echter de bedoeling te voorzien in een verwarmingssysteem dat gebruikmaakt van een warmtepomp en geothermische energie waardoor de CO-emissies drastisch zullen verminderen.

Organisatie van de werkfasen

We hebben uitgebreide ervaring met werkzaamheden op complexe sites. Het behoud van een groot deel van de constructie vermindert de omvang van de sloopwerkzaamheden en verbetert de energiebalans van het terrein. De fasering van de werkzaamheden en het nauwlettend opvolgen van de termijnen vormen een garantie voor het behoud van de levenskwaliteit in de wijk en voor de continuïteit van alle commerciële activiteiten.

Gedurende de gehele bouwperiode zal een contactpersoon beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en rekening te houden met legitieme verwachtingen; informatie omtrent de werken zal ook verspreid worden via sociale media of een whatsapp group.

Een project van Koramic Real Estate