Ontdek de presentatie
van het project Ateliers Moris
Ontdek de presentatie
van het project Ateliers Moris
Ontdek de presentatie
van het project Ateliers Moris
‘Ateliers Moris’, een naam die de architectuurstijl van de jaren ‘30 oproept, en ook de wijk waarin de huisateliers van diverse grote artiesten gevestigd werden. William Mor(r)is, de voortrekker van de tram in Brussel, gaf zijn naam aan één van de aangrenzende straten van ons project.

Ons project in een stad in volle verandering

Ateliers Moris is een herbestemmingsproject van het gebouwencomplex gelegen tussen de Charleroise steenweg nummers 233-241 en de Morisstraat nummers 24-30 en 14 in Sint-Gillis.
We wensen dit gebouwencomplex te herstructureren om:
 • de architecturale kwaliteit van de site te verbeteren en het patrimonium dat zich op de site bevindt op te waarderen (de gevels opfrissen, verkankerde of verloederde delen verwijderen, de architecturaal waardevolle delen uit de jaren ‘30 in de kijker zetten).
 • Een aangenaam bouwblok teruggeven voor alle bewoners van de wijk.
 • Het evenwicht herstellen tussen de verschillende functies: wonen; handel, kantoor, groene ruimte en hun toegangen.

Meer concreet houdt het project het volgende in:

 • 28 appartementen (gelegen aan de Charleroise Steenweg)
 • 17 appartementen (ingang via de Morisstraat, 24)
 • 4 studio’s (ingang via de Morisstraat 14)
 • 2 handelsruimtes
 • 1 kantoorruimte
 • 65 parkeerplaatsen

Informatievergadering met de buurtbewoners.

« De dialoog met alle betrokken partijen heeft het project doen rijpen. »

Michael Schneider
Project developer Koramic

Deze website geeft de laatste stand van zaken weer van het project zoals het eind 2021 werd ingediend met het oog op het bekomen van een stedenbouwkundige en milieuvergunning. De eerste versie van het project (voorgesteld in 2018) werd grondig herwerkt waarbij rekening gehouden werd met de opmerkingen van de Concertatiecommissie, onder ander om aan de door de buren geuite vrezen te antwoorden. Nadien heeft het stedenbouwkundig buro CityTools en informatievergadering met de buurt georganiseerd voor de start van de openbare onderzoek.

Architectuur en patrimonium

De showroom zal in zijn glorie van de jaren ’30 worden hersteld. Op de bovenliggende verdiepingen worden appartementen voorzien.

Overheen de jaren heeft het complex, dat in de jaren ‘30 voor een autohandelaar opgetrokken werd, hun oorspronkelijke karakter en glans verloren. Het geheel wordt geherstructureerd en omgebouwd  om:

 • De ontwikkeling van kwalitatieve woningen van verschillende grootte en type (studio’s en appartementen (1,2 of 3 slaapkamers), met respect voor de identiteit van de wijk.

 • De opwaardering van de oorspronkelijke architectuur – de voor de jaren ’30 typerende ‘atelier’ stijl– en als leiddraad gebruiken voor de integratie van de nieuwe elementen. Het project brengt aldus een meerwaarde voor de gehele wijk.

 • De nieuwe volumes in het bestaande gabarit te integreren. De volumes werden herwerkt om ze harmonieus te integreren in de bestaande bebouwing. Met de nieuwe eenheden worden dus hoofdzakelijk ‘holtes’ en breuken in de bouwlijn weggewerkt.
 • Een goede vermenging van functies te behouden in het hart van de stad, in lijn met het oorspronkelijke concept van dit gebouwencomplex.

 

 • Alle nutsvoorzieningen te vervangen in functie van  een duurzaam en rationeel energiebeheer (EPC-certificaat klasse A en B, ventilatie met dubbele stroming, warmtekrachtkoppeling en zonnepanelen), en de beperking van de risico’s op brand, verval, …,

« De oorspronkelijke stijl van het gebouw wordt benadrukt; de lijnvoering van toen heeft deze transformatie geïnspireerd. Het was voor dit gebouw hoog tijd om de zaken opnieuw ter hand te nemen. »

Paul Lievevrouw
Architect, Sum

Zicht op de Charleroise steenweg – bestaande situatie vs. project

Morisstraat I. Zicht op de Morisstraat 24-30 bestaande situatie vs. project

De kern moet opnieuw kunnen ademen

Terwijl er vandaag in de kern van het bouwblok  nog het imposant betonnen volume van de garage staat  met een dak in roofing, wordt het hart van het bouwblok straks  teruggegeven aan de natuur. Deze nieuwe groene ruimte van nagenoeg 11 are, die openstaat voor de inwoners, bestaat uit:

 • Een nieuwe gemeenschappelijke tuin (waarvan 9 are in vollegrond) met een gevarieerde beplanting en grote bomen die koelte brengen in de zomer en ook nog zorgen voor zuivere lucht.

 • Een beter beheer van het hemelwater. We herbruiken dit gedeeltelijk voor het sanitair en voor de tuin.  
 • Een infiltratiesysteem voor het regenwater van de daken in de bodem. Daarmee  ontlasten we ook het rioleringssysteem.
 • De optimalisatie van zonlicht en de natuurlijk lichttoetreding.

 • Mooie zichten en een  aangenamere leefomgeving.

Een antwoord voor de uitdagingen van de Brusselse mobiliteit

Naast de centrale ligging van het complex en de uitstekende verbinding met het openbaar vervoer, met drie tramlijnen (81, 92, 97) en verschillende buslijnen (54, 136, 137 en 365a,W en 136) , voorziet het project ook een ruim aantal beveiligde fietsstalplaatsen. Zo genieten de bewoners optimaal van het multimodaal vervoersaanbod.

In de Morisstraat wordt het verkeer beperkt ten voordele van een groter veiligheid in de omgeving van de school. Uit de impactstudie blijkt dat het project geen  verslechtering van de verkeerssituatie op de Charleroise steenweg of in de aangrenzende straten zal veroorzaken.

Met ons project helpen we de druk van het autoverkeer in het straatbeeld mee te verkleinen. We voorzien wel de nodige parkeerplaatsen door de uitbreiding van de ondergrondse parking aan de Charleroise steenweg, 233. Meer precies voorzien we:

 • 45 parkeerplaatsen voor bewoners;
 • 16 plaatsen voorbehouden voor de doe-het-zelf-zaak;
 • 4 parkeerplaatsen voorbehouden voor de gebruikers van het kantoor.

We zoeken naar een dynamisch beheer van de vrije parkeerplaatsen om die (via een specifieke tool zoals bvb Bepark of gelijkaardige) ter beschikking te stellen van de buurt (24/24u en 7/7d).

Niveau -1

Toegang, service en bevoorrading van de handelsruimten

De huidige ruimte van de doe-het-zelfzaak wordt integraal behouden. Een tweede ruimte wordt voorzien in de gerestaureerde showroom van de voormalige Garage Paul Cousin.

De bevoorrading van de doe-het-zelfzaak werd zorgvuldig bestudeerd (in- en uitrijden, manoeuvreerhoeken, doorrijhoogtes) om hinder zoveel mogelijk te beperken. Aan de ingang Charleroise steenweg 233 worden enkel stadsvrachtwagens toegelaten en het manoeuver naar het losperron kan in één beweging . Het uitladen gebeurt binnen, achter een sectionale deur.

De nieuwe toegangen tot de binnenparkeerplaatsen brengen een belangrijke meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie (veiligheid, visuele impact, geluid).

« Onze Brico zal tijdens de volledige duur van de werken open blijven, mits een tijdelijke reductie met één derde van de oppervlakte. Na renovatie beschikken we opnieuw over dezelfde grootte; dit alles voor het welzijn van onze klanten en van onze medewerkers. »

Stéphane Bertrand
Store manager

Gelijkvloers

Organisatie van de werf-fasen

We hebben een  uitgebreide ervaring met complexe werven. Het behoud van een groot deel van de structurele elementen van de gebouwen  vermindert het volume van de sloop en verbetert de energiebalans van de werf. De fasering van de werkzaamheden en het nauwlettend in de hand houden  van de termijnen vormen een garantie voor het behoud van de levenskwaliteit in de wijk en voor de continuïteit van alle handelsactiviteiten.

Tijdens de gehele werfperiode is er voor de buurtbewoners een contactpersoon, bij wie ze terecht kunnen met hun vragen en  bezorgdheden. En via de sociale media zullen “werf-infos” verspreid worden.

Een project van Koramic Real Estate